Değerlerimiz

B'iota Ailesin’deki Başarının Anahtarı Nedir ?
 

Bu soru gerek iş gerek sosyal gerekse de aile ortamlarında bana en çok sorulan soruların başındadır. Bunun cevabını, öncelikle siz değerli çalışma arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

 

Büyük üstatların kitaplarından okuduğum, iş yaşamımda edindiğim tecrübeler çerçevesinde şunları fark ettim. Başarının anahtarı birçok bilgi ve duygunun bileşeninden oluşmaktadır. Her zaman söylediğim gibi çok okuyan, inanılmaz bir sentez yeteneğine sahip olur. Bu nedenle, başarı kelimesini sadece bir anahtara, bir sözcüğe bağlamak doğru olmaz. Aslında, insan olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm duygusal ve bilgisel kaynaklardaki düzey kişinin toplamdaki başarısını oluşturmaktadır.

 

Başarıya koşan şirketlerin, hedeflerine ulaşmasındaki en önemli iksir, insan kaynağının içerisindedir. İnsan kaynağını, belirli bir seviyenin üstünde tutmak, doğru kişilerin işe alınmasını sağlamak, şirketlerin başarı hedeflerine ulaşmasındaki engelleri aşma sürecini en aza indirgeyecektir. B’iota ekibi olarak, tüm içtenliğimizle bu gerçeğin farkındayız ve bu gerçeğe uygun hareket etmek için çeşitli dönemlerde değişik kararlar alıyoruz. Firma olarak, iş dünyasının ve çağın gereklerine, ihtiyaçlarına uygun güncellemeler yapmaktayız.

 

Gerek işe alma sürecinde gerekse de dönemsel olarak yaptığımız eğitimlerimizde, B’iota çatısı altında çalışanlarımızda aradığımız özellikleri çeşitli defalar dile getirdik. Bu özellikleri, siz değerli çalışma arkadaşlarımla bir kez daha paylaşmak, fikirlerimizi tazelemek isterim; Şirket içerisinde statüsü her ne olursa olsun, tüm çalışma arkadaşlarımda olmasını arzuladığım en temel 6 özellik şunlardır;

 

B’iota Ailesi’nin İhtiyacı Olan 6 Önemli Vitamin

 
1. Vitamin: DÜRÜSTLÜK
 

Dürüstlük kavramı, kişiden kişiye farklılık gösteren bir söylemdir. Kimilerine göre, dürüstlük açık sözlülüktür, kimilerine göre ise doğruyu söylemektir.

 

Bizim için dürüstlüğün temel tanımı, yapılamayacak taahhütlerin, tutulamayacak sözlerin verilmemesidir. Gerçek olmayan ve yalan olan her şeyden uzak durmak, hakikatin peşini asla bırakmamak, dürüstlüğün B’iota ailesindeki tarifidir.

 

Unutmayın * misk kendinden kokar, bu nedenle dürüst insanlar, toplum içerisinde kendilerini her zaman belli eder. Herkese olduğu kadar, kendisine karşı da dürüsttür. Bu aslında bir yansımadır, kendine karşı olan dürüstlüğünü başkalarına da yansıtır, ayna misali. Hatalarını bilir, kabullenir, düzeltmek için çaba gösterir. Şirket içerisindeki pozisyonu her ne olursa olsun B’iota ailesi üyeleri, tüm söylem ve davranışların da dürüst ve tutarlı olmalıdır.

 
2. Vitamin: AKIL
 

Kişinin aklını ölçmek için, Eflatun’un ilmini, Sokrates’in felsefesini bilmeye gerek yok. İnsan sahip olduğu bilgileri, sorunların çözümünde kullanabiliyor mu? Bilgisini hedeflerine ulaşmak için kullanabiliyor mu? Mesleğiyle ilgili fiziksel kaslarının yanı sıra entelektüel kasları da gelişmiş mi, gelişiyor mu? Olayları karşılaştırma kuvvetine sahip mi? Kendisini geliştirme ihtiyacı hissediyor mu, yoksa doğuştan her şeyi biliyor mu? Bu soruların cevaplarını gözlemlediğiniz de mesai arkadaşlarınızın bu özelliği hakkında da bir fikriniz olacaktır.

 
3. Vitamin: UZMANLIK ( Ustalık ) VE TECRÜBE
 

İşi ehline emanet edin prensibinden hareketle; işe alınacak kişinin veya terfi ettirilecek kişinin işin ehli olduğundan emin olmak için mesleğe dair akıllıca sorular sorulmalıdır. Kişinin meslek bilgisi ve deneyimine dair bilgiler edinilmelidir. İşinde ehli olmayan ve/veya daha önce yeterli olup, daha sonra kendini güncellemeyenler, enerjimizi, verimliliğimiz ve zamanımızı boşa harcamamıza sebep olacaklardır. Bu nedenle temel bilgilerimizin yanı sıra iş dünyasının gereklerine göre, departmanların ihtiyaçlarına göre hepimiz kendimizi geliştirmek, okumak ve eğitimler alarak hem tecrübemizi hem de Ustalık / Uzmanlık seviyemizi sürekli yukarı taşımalıyız.

 
4. Vitamin: SAĞLAM KARAKTER
 

Bildiğiniz üzere, iş dünyası sürekli iniş çıkışları olan bir yoldur. Sürekli düz yolda gidemezsiniz. Sağlam karakterli olmak, yokuşu gördüğünüz anda; mücadele kararı vermek, pes etmemek, baskı altında dahi çalışabilmek, dirayetli olmak, duygularını aklının emrine vermek ve özellikle de gurur, kibir duygularını kontrol altında tutabilmektir. Sağlam karakterli yönetici ve çalışma arkadaşları, korku ve çekingenlikten uzak durmalı, küstahlığa varmayan cesaret ve cüretkarlığa sahip yöneticisine itaatkâr olmalı, geç sinirlenip çabuk sakinleşebilmeli, geç küsüp çabuk barışabilmelidir. Ayrıca ahlaklı ve erdem sahibi kişilerin tercih edilmesi, B’iota ailesinin sonsuza dek faaliyetlerini devam ettirmesi açısından da en önemli özelliklerden birisidir.

 

Başarılar büyüdükçe egosu büyümeyen, yükseldikçe kendisini dev aynasında görmeyen, para kazandıkça kendisini israf ve lüks sarhoşluğuna kaptırmayacak kişiler sağlam karaktere sahip olacaktır.

 

Şirketleri uzun vadede yok eden zehirli bal hükmündeki olumsuz duyguları kontrol altına alamayanlar, hiçbir zaman üst düzey pozisyon da olamayacaklardır. Zira gurur ve kibir istişareyi öldürür, yanında çalışanların söz söylemesini, üretkenliğini, verimliliğini ve tekâmül etmesini engeller. Üstatların dediği gibi marifet, ancak iltifata tabidir. Kendisinden başkasını övmeyen ise bunun tam tersini yapar. Çalışanlarımız, B’iota ile beraber yıldızlar gibi parlamak istiyorlarsa, su kadar alçakta ve tevazuda olması gerekmektedir.

 
5. Vitamin: SAVAŞÇI KİŞİLİK
 

Atalarımızın güzel bir sözünü sizlerle paylaşmak isterim, ‘’ Yazın gölge hoş, kışın çuval boş ‘’. İşe sıkıca bağlı olmak ve işin hakkını vermek, sonuna kadar işe sarılmak, pes etmemek, yorgun düştükten sonra dahi dinlenmeye ihtiyaç duymaksızın yine çalışmak, güne coşkuyla başlamak ve yine aynı coşkuyla günü bitirmek. Bir sonraki gün, aynı heyecanla işine gelebilmek, ilk günün heyecanı ile çalışabilmek. Bu tip insanlar işin ortasında yorulmazlar, zaman ve mekân kavramlarının sadece amatörler için olduğunu gayet iyi bilirler. Çalışmayı severler, şikâyet etmezler, hayat doludurlar, yaşamayı severler. Hareket halindedirler, enerjileri her zaman en üst seviyededir, adeta kaynayan tencere kapağı gibidirler. Her zaman geç kalıyormuş gibi hızlı yürür, enerjik olmaktan büyük haz duyarlar. Yenilgiyi asla kabullenmezler, mücadele öncesi fiziksel kaslarının yanında entelektüel kaslarını da her zaman geliştirirler, hazır tutarlar.

 
6. Vitamin: YETENEK
 

En önemli özellik olan yeteneği sona sakladım. Zira yeteneğin yeri ayrıdır. Maharet ve hünerden daha üstün bir özellik bilmiyorum. Bir takımında herkes eşit eğitim alır, aynı antrenmanı yapar, aynı antrenör / öğretmen ders verir, hepsi aynı topa vururlar. Ama içlerinden bazıları fark yaratır. Aynı okul misali hepimiz aynı öğretmenden aynı dersleri alırız, bazıları pekiyi alırlar, bazıları sınıf geçecek kadar. Yaptığı işte yeteneği ve yaratıcılığı farklı olan kişiler, tecrübeli kişilerden daima daha kıymetlidir.

 

Zira kişi bilgi ve deneyimini, yeteneği ölçüsünde kullanabilir. Futbolun tüm kurallarını bilsek ve her gün saatlerce top oynasak, yine Maradona kadar olmamız ancak yeteneğimiz sayesinde olacaktır. Kişinin yeteneğini test etmek zordur. Bu tarz yetenekler genelde hazineler gibi saklıdır. Ne yazık ki beklenmedik ve genelde de zor zamanlarda ortaya çıkar veya keşfedersiniz.

 

Bu nedenledir ki, sabırlı olmayı bilip, bu yaşam mücadelesinde herkesin oyun içerisinde topa vurmasına fırsat vermeliyiz. Sizlerden isteğim, bu saydığım özellik ve donanımlara sahip, bize yaraşır insan kaynağını bulmanızdır.

 

B’iota Yöneticilerinin İhtiyacı Olan + 4 Önemli Vitamin

 

B’iota ailesine yeni katılacak, mevcut yöneticilerimiz ve/veya yöneticiliğe terfi edecek üyelerimizin 6 temel özelliğin yanında farklılıklarını ortaya çıkaracak + 4 özellik daha olmalıdır. Elbette bu özelliklerin sayısını artırmak mümkündür, elbette herkesin kendine göre, diğer insanlardan kendini ayrıştıracak özellikleri olacaktır. Ancak başarı için yukarıda saydığımız 6 özelliğin yanında yöneticilerimizde de bulunması gereken ilave 4 özelliğe de odaklanıldığı takdirde, firmamızın başarıya koşamaması mümkün değildir. İnancım odur ki, B’iota ailesinin ihtiyacı olan en temel 10 vitamin ve hatta daha fazlasına bu çatı altında sahibiz.

 
1. + Vitamin: GÜDÜLEME VE İNANDIRMA YETENEĞİ
 

Başkasını hareket ettirmek isteyen en etkili kişiler, bildiklerini uygulayan kişilerdir. Üstatlar ‘’ Söz söyleyen kişiye göre değer kazanır veya kaybeder ‘’ demişler. Sözü etkili kılan, sözün kendisi değil, kimin söylediğidir. Sözü etkili kılanda, sözü söyleyen kişinin, o sözle daha önce hareket edip etmediğine bağlıdır.

 

Bu nedenle, sadece ilmiyle amel edenler, başkalarının ruhlarına derinlemesine sözleriyle nüfus ederler, etkilerler ve harekete geçirirler. Güdüleme yeteneği insanlarının hızını artırma yeteneğidir. Enerji katan insanlar ekiplerini imkânsızı başarmak için seferber ederler, buna inandırırlar. Çünkü başta buna kendileri inanmıştır. İnanmayan inandıramaz, bu esnemek ve gülümsemek gibidir, bulaşıcıdır. Bu özelliği olanlar, daha önce bahsettiğimiz savaşçı ruha da sahiptirler. Aslında bu iki özellik birbirlerinden ayrılmaz ikiz kardeşler gibidir. Aynı meyve ve ağaç ilişkisi gibi, güdüleme ve savaşçı ruh her ikisi de birbirlerini tamamlayan özelliklerdir.

 
2. + VİTAMİN: KARARLI OLMAK
 

Hayatımızda o kadar çok gri renk mevcuttur ki, bu gri renk dünyasının içerisinde herkesin farklı açıdan bakışları, farklı doğruları vardır. Doğrular, insanın nefes sayısı kadar çoktur. Herkes meseleye farklı açıdan bakabilir. Bazı akıllı insanlar bu değişik açıları sonsuza denk analiz edebilir. Oysa etkin ve kararlı insanlar değerlendirmeyi ne zaman bitirip, karar vermesini bilen kişilerdir. Farz edelim ki, kişi karar verirken tüm bilgileri toplayamamış olsun. İnsanların soru ve sorunlarını, sürekli erteleyen, çeşitli mazeretler üreten kararsız yöneticileri hepimiz gördük. Bu nedenle erteleme hastalığına düşmeden, tüm soru ve sorunları hızlı bir şekilde karara bağlamak önemlidir. Unutmayalım ki, hız aynen hızlı trene binmek gibidir, heyecan verir, adrenalimizi yükseltir, üretkenliğimizi, yaratıcılığımızı geliştirir.

 
3. + Vitamin: SONUÇ ODAKLI OLMAK
 

İnsanlar iş yapma konusunda dörde ayrılırlar;

 

1. Ne yapıldığına bakanlar / Bu kişiler işin sonucuna ve verimine odaklanırlar.

2. İşin nasıl yapıldığına bakanlar / İşin sonuç ve veriminden ziyade, o işinin nasıl yapıldığına, yani uygulanma sistemine bakarlar

3. Kimin yaptığına bakanlar / Genelde insan ve kişi odaklıdır.

4. Ne zaman yapıldığına bakanlar / İş yapılırken, süre odaklı çalışırlar

Yapılan iş yönetimi araştırmalarında, yöneticilerin bu dört özellikten az veya çok mevcut olduğunu tespit etmiştir. Mesleki sorumluluk kapsamları ve departmanlarına göre bu özelliklerin bazıları kimilerinde daha çok olmalı, kimilerinde daha az olmalıdır. Biz her yöneticide özellikle birinci ve üçüncü özelliklerin yüksek miktarda olmasını tercih etmeliyiz.

 

Buradaki sihirli söz ise: ‘’ Ne yaptım ve ne kadar hızlı yaptım? ‘’

 
4. + Vitamin: GÜÇLÜ KİŞİLİK
 

Yöneticilerimiz, B’iota’da çalışanlarımız için mevcuttur. Yöneticilerimiz, çalışanlarımız için her zaman bilgi ve motivasyon kaynağı olmalıdır. Gurur, kibir ve kendini beğenmişlik duygularından uzak olmalı, tüm gücüyle ekibinden yeni yöneticiler çıkarmalıdır. Zor anlarda sağduyusunu korumalı, sakin olmalı, söz konusu mücadele eğer savaşmaksa asla yılmamalı, her zaman ön cephede olmalıdır. Dürüst olmak, cesaret, kararlılık ve güven yönetici için vazgeçilmez özelliklerin başında gelmektedir.

 

Başarılı bir yönetici, asla tutamayacağı sözler vermez, asla çalışanlarına alaycı ve küçümser tavırlar takınmaz. Kendini sürekli ön plana çıkaran söylem ve hareketlerle çalışanlarını ezmez. Firması için en ideal kadroyu kurmayı hedefleyen yöneticiler, bazen takımın içerisindeki başarısız oyuncuları ayıklamak için zor kararlar vermek durumunda kalabilirler. Birileri üzülecek diye, doğru olanı yapmamak gibi bir tercihleri olamaz. Gerektiği durumlarda risk almaktan ve sorumluluk almaktan kaçmazlar.

 

Doğruluk, dürüstlük ve adalet yöneticilerin öncelikli sıfatlarıdır. Yalanı tasvip etmeyip, tevazu ve alçak gönüllülüğü asla elinden bırakmamalıdır. Sabırla dinlemeli ve tüm çalışanlarına hak ettiği değeri vermelidir. Ayrıca, farklı bakış açılarına ve inançlara her zaman saygı duymalıdır.

 

Yöneticilerimiz, B’iota’da aşkı tarif ettiğimiz gibi bilgiye ve yeniliğe ‘’ Arının çiçeğe olan aşkı gibi aşık ‘’ olmalıdır. Tüm mesai arkadaşlarıma, çalışmalarında başarılar diler, şu güzel sözcükleri sizlerle paylaşmak isterim; ‘’ Bildiklerimin öğretmeni, bilmediklerimin de öğrencisiyim, Sürekli yeni şeyler öğrenir ve öğretirim.’’

 

*Misk, bir tür erkek ceylan (Misk Geyiği) tarafından üretilen güzel kokulu maddedir.

 

Kokusuna neden olan madde muskondur. Ceylan dışında, bazı farklı hayvanlardan da üretilebilir (Örneğin Misk Kedisi). Asya kıtasında yaşayan bir tür keçiden üretilen misk en bol olan ve en çok kullanılan türüdür. Bugün sentetik olarak da üretilen misk özellikle Orta doğu ve İslam kültüründe fazlasıyla bilinen ve değer verilen bir kokudur. Kuran'da cennette bulunduğu anlatılır.