GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İnsan bedenini doğa gücü ile destekleyerek Gıda Güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için;

Gıda güvenliği gerekliliklerini her seviyedeki çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve etkinliğini sürekli sağlamayı,

Çalışanların gelişimini sağlamayı, gıda güvenliği ve hijyen bilincini firma geneline yaymayı,

Gıda güvenliğinin arttırılmasını sağlayacak yasal, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere ve gıda güvenliği şartlarına uygun şekilde yürütmeyi,

Ürünün müşteriye ulaşıncaya kadarki tüm süreçlerde insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin korunmasını sağlamayı,

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliği ile ilgili bilgileri talep etmeyi ve gerektiğinde ilgili taraflara iletmeyi kabul ve taahhüt ederiz

 

Cihat DÜNDAR 
Genel Müdür