Adres: Emek mah. Sıvat Yolu Cad. No:9 PK: 34785, Sancaktepe, ISTANBUL

Telefon: 0216 643 00 60

Faks: 0216 641 40 95

E-Mail: info@biotalab.com