Laboratuvarlarımızın uzmanlık alanları: Bitki ve Botanik, Gıda Takviyeleri, Kozmetik Formül Geliştirme, Hücre Kültürü, Enstrümental Analiz şeklinde sıralanmaktadır.

Bugün itibarı ile Ar-Ge merkezimiz 800 m2 alanda beş adet bağımsız laboratuvar ile çalışmalarını yürütmektedir. Yaklaşık 30 kişiden oluşan kadromuzda botanik, kimya, eczacılık alanlarında doktoralı, yine kimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, eczacılık alanında yüksek lisans derecesine sahip uzmanlar çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden danışman hocalarımız Ar-Ge çalışma grupları ile düzenli olarak toplanmaktadırlar.
 
Laboratuvarlarımızın uzmanlık alanları: Bitki ve Botanik, Gıda Takviyeleri, Kozmetik Formül Geliştirme, Hücre Kültürü, Enstrümental Analiz şeklinde sıralanmaktadır. Cihaz ve donanım açısından Türkiye’nin en gelişmiş alt yapısına sahip olan Biota Ar-Ge merkezinde bulunan analitik cihazlar arasında HPLC-MS-MS, GC-MS, moleküler biyoloji alanında Real Time PCR, BioSpec-nano, DNA-RNA protein görüntüleme sistemi gibi cihazlar mevcuttur. Asli olarak merkezimiz aday bitkilerden ekstreler elde etmekte, analizleri yürütmekte, kozmetik ve gıda takviyeleri alanında ürün geliştirmektedir.
 
Stabilite çalışmaları ve ruhsatlandırma faaliyetleri de Ar-Ge kapsamında yürütülmektedir. Medikal Müdürlüğümüz geliştirilen kozmetik ürünlerin testlerini ve diğer üniversiteler ile olan ilişkilerimizi düzenlemektedir. Ar-Ge merkezimiz ürün geliştirmenin yanı sıra bilimsel yayınlar yapmakta, uluslar arası toplantılara poster ve sözlü sunumlarla da katılmaktadır. Ar-Ge merkezimiz Biota’nın entelektüel gücünü temsil etmektedir.